Soc Formació
  • Cambiar idioma a español

Escletxa salarial

La discriminació salarial retributiva per raó de gènere sorgeix per una qüestió de rols històrics, flexibilitzar la carrera laboral i fomentar la corresponsabilitat familiar en són els pilars bàsics.