Soc Formació
  • Cambiar idioma a español

Inserció laboral

Conèixer les tècniques i els mitjans que intervenen en el mercat de treball, afavoreix l'inserció laboral i contribueix a millorar les possibilitats professionals.

Recursos laborals

L'accés al món laboral és bàsic pel desenvolupament personal, la formació i el reciclatge milloren les possibilitats de les persones.

Mercat laboral

Inserció laboral per conèixer quin és el funcionament del mercat de treball actual.

Llegir més...

Currículum

Inserció laboral per entendre com i quan utilitzar les diverses eines (currículum per competències, carta de presentació...).

Llegir més...

Internet

Inserció laboral per aprendre on i com podem utilitzar els mitjans digitals per la cerca o millora de la carrera laboral i professional.

Llegir més...

Entrevista

Inserció laboral per entrenar l'art de saber escoltar i exposar el que som.

Llegir més...