Soc Formació
  • Cambiar idioma a español

Prevenció de Riscos Laborals

La formació és clau en la prevenció d'accidents laborals, la cultura preventiva en l'entorn laboral com forma de ser.

Riscos laborals

La prevenció de riscos laborals contempla quatre grans especialitats.

Seguretat

Prevenció de riscos en la seguretat de l'àmbit laboral.

Llegir més...

Higiene

Prevenció de riscos en el marc de la salut laboral.

Llegir més...

Ergonomia

Prevenció de riscos en l'aparició i desenvolupament de trastorns musculoesquelètics en l'àmbit laboral.

Llegir més...

Riscos psicosocials

Prevenció de riscos en l'esfera dels perills associats a la interacció entre persones en l'entorn laboral.

Llegir més...